Attention!!! We will pay for your MSO Course and give you a JOB !!!

Next MSO Course – Starts 20 – September – 04 October  2020

ATTENTION !!! WE WILL PAY FOR YOUR MSO COURSE.

Tactical Risk Group is actively recruiting Euro personnel (Polish, Bulgarians, Croatians, Latvian, Lithuanian, Romanian, Slovakian, Ukrainians, Greeks, Albanians, Italian, French, Spanish, South Africa) for an MSO course running in Gdynia/Poland on
20 Septeber  – 04 October 2020.
This course is designed to get you up-to-speed with all the qualifications and certificates you need to deploy as an armed security professional in the Maritime Security industry. Whether you’re a – to the industry joining at entry-level, or an experienced operative looking to renew your certificates and top-up your knowledge and skillset, we provide what you need.
Training bundle consists of the following modules:

• Standards of Training Certification and Watchkeeping (STCW 10)
• LRQA MSO Course (ISO 28007-1:2015 accredited MSO course)
• Tactical Combat Casualty Care (TCCC)
• Maritime Firearms Competency Certificate (MFCC)
• ENG 1 Seafarers medical
• Induction with a British MSO company (The induction covers Standard Operating Procedures including Weapon Handling Tests on various weapon systems, Rules for the Use of Force, and the Operational Fit for Role assessment)
• Seamans book / continuous discharge certificate can be applied for by our partners from the UK on behalf of the candidates
All of the above course modules plus food, accommodation costs and return flights to Poland will be covered by UK MSO company, and at no initial cost to the candidate.
Our business partners from the UK always deploy candidates who successfully complete the course.

Requirements :

+ minimum 4 years continuous military service (including armed special police/ Special Forces),
+ Physical fitness
+ Good health
+ Clean Police check.
+Full military discharge papers

If you would like to know more about the course and future deployment with Tactical Risk Group, please send your military CV to office@tacticalriskgroup.com
Or call us on 0048 605-935-335 for further details.

If you are not ready for quick deployment after the course please don’t send your CV, we are looking for DECIDED guys.

Tactical Risk Group rekrutuje osoby z Wielkiej Brytanii oraz Europy na kurs Maritime Security Operative. Kurs prowadzony będzie w Kolbudach w dniach 20 Września   – 04 Pazdziernika   2020 roku.

Ten kurs ma na celu zdobycie , wszystkich wymaganych kwalifikacji by móc podjąć pracę jako Operator Morski.
Niezależnie od tego, czy posiadasz już doświadczenie morskie czy jesteś osobą bez doświadczenia lub , operatorem, który chce odnowić swoje certyfikaty i powiększyć swoją wiedzę i umiejętności.

Jezeli nie jesteś gotów na wyjazd na kontrakt po ukończonym kursie nie wysyłaj do nas swojego CV

Pakiet szkoleniowy składa się z następujących modułów:
• Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW 10)
• Kurs LRQA MSO (akredytowany kurs MSO ISO 28007-1: 2015)
• TCCC Combat Casualty Care
• Certyfikat kompetencji Morskiej Broni Palnej (MFCC)
• ENG 1 między narodowe świadectwo zdrowia
• Rozmowa kwalifikacyjna z Brytyjską firmą MSO ( szkolenie obejmuje standardowe procedury operacyjne, w tym testy posługiwania się bronią w różnych systemach uzbrojenia, zasady użycia siły i dopasowanie operacyjne do oceny roli)
• Certyfikat z przydzielonych obowiązków w zakresie ochrony.

Wszystkie powyższe moduły kursu plus wyżywienie, koszty zakwaterowania zostaną pokryte przez brytyjską firmę MSO i bez wstępnych kosztów dla kandydata.
Nasi partnerzy biznesowi z Wielkiej Brytanii zawsze zatrudniają kandydatów, którzy ukończyli kurs w Tactical Risk Group

Wymagania:

+ minimum 4 lata nieprzerwanej służby wojskowej (w tym Policji, Straży Granicznejj / Jednostki Specjalne),
+ Sprawność fizyczna
+ Dobre zdrowie
+ Czysty Rejestr Karny.
+ Przebieg służby wojskowej
+ Język anglieski w stopniu komunikatywnym

+ Zaliczona rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym pracodawcą

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kursie i współpracy z z Tactical Risk Group, prześlij swoje CV oraz świadectwo służby wojskowej na adres: office@tacticalriskgroup.com
Lub zadzwoń do nas pod numer 0048 605-935-335 po więcej szczegółów.

UWAGA !!! Istnieje możliwość pokrycia kosztów kursu z rekonwersji wojskowej.

#TRG #tacticalriskgroup #mso #mfcc #tccc #renew #MSO #maritimesecurityoperative #msocourse

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment