Projekty rządowe

Szkolenie dla Centralnego Biura Śledczego  2017

III  Warsztaty I Zawody Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych