SHOOTING SEMINARY

Szkolenie Rezerwistów z JWK 4101

Seminarium strzeleckie