Wprowadzenie

Firma Tactical Risk Group została założona 2014r przez byłego żołnierza wojsk specjalnych, który nabył doświadczenie nie tylko jako żołnierz.

 Instruktorzy

Tactical Risk Group świadczy kompleksowe szkolenia specjalistyczne dla komórek rządowych, organów ścigania, wojska, służb ochrony itp.

Zasoby Ludzkie

Jako dostawca specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa mamy dostęp do znacznych zasobów ludzkich. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy ponad 120 agentów ochrony morskiej, których  pozyskujemy z różnych jednostek Wojska Polskiego. Nasi operatorzy brali udział w różnych konfliktach zbrojnych na świecie, gdzie Państwo Polskie było zaangażowane. Tactical Risk Group może zaoferować wysoko wykwalifikowanych członków zespołów bojowych dla firm prywatnych z wysokimi standardami pracy.